A méteres pizza

A méteres pizza

Egy egész méteres pizza, egyedi dobozban. Magyarországon egyedülállóan (de még Európában is ritka)!

Frissensültek

Frissensültek

Mindig frissen készülnek, laktatóak és ízletesek!

Salátáink

Salátáink

Választható öntettel:Kapros, fokhagymás joghurtos, ezersziget.

Pizzáink

Pizzáink

Egyedi recept alapján, klasszikus normál tésztával-minden méretben, olasz vékony tésztával 32cm és 45cm-es méretben!

Saját készítésű táljaink!

Saját készítésű táljaink!

Rendkívül kiadós és gazdaságos megoldás, minden nap!

     

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1meterpizza.hu, 1METERPIZZA.HU

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Pizza Expressz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1041 Budapest, Laborfalvi Róza utca 20. I. em. 5., cégjegyzékszám: 01-09-959047, cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 23300291-2-41., elérhetőségek: e-mail: pizzaexpresszonline@gmail.com, +36-1-409-1366,+36-70-770-0376 továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
 1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte
  1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.1meterpizza.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházában (a továbbiakban: 1meterpizza) keresztül történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre.A 1meterpizza online áruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ("Ektv.") szabályozza.
  2. A 1meterpizza online áruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.
  3. A 1meterpizza online áruház szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a Weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát. A regisztrációval az Ügyfél magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. Szolgáltató jogosult azon felhasználók regisztrációját is azonnali hatállyal törölni, akik legalább egy alkalommal a megrendelt és kiszállított termékek átvételét megtagadták.
  4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az 1.4. pont szerint törölt felhasználók IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött regisztrációt előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal törölje.
  5. A Felek közötti szerződés a Szolgáltató visszaigazolásával jön létre. A Felek között létrejött szerződést a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 5 évig őrzi.
  6. Elérhetőségek: Pizza Expressz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
   • Székhelye: 1041 Budapest, Laborfalvi Róza utca 20. I. em. 5.
   • Telefon: +36-1-409-1366,+36-70-770-0376
   • Internet cím: 1meterpizza.hu
   • E-mail: pizzaexpresszonline@gmail.com
 2. Regisztráció
  1. A 1meterpizza online áruházba történő belépés és megrendelés kizárólag regisztrált felhasználók számára lehetséges. A regisztráció során az adatlap kitöltésekor egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása, továbbá néhány - a megrendelések teljesítéséhez szükséges - adat kitöltése szükséges.
  2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a Profilom menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az 1.7. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén van lehetőség abban az esetben, ha a rendelés teljesítését a Szolgáltató még nem kezdte meg (a rendelés státusza: "Feldolgozás folyamatban").
 3. Megrendelés
  1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely, az általános forgalmi adót és a csomagolást tartalmazza. A termékekről feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
  2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
  3. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a 1meterpizza online áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
  4. A megrendelést a Szolgáltató weboldalán keresztül csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul kitölti. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
  5. Az Ügyfél a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
  6. Szolgáltató az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követő 10 percen belül az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 10 percen belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
 4. Szállítási és fizetési feltételek
  1. A Szolgáltató a megrendelt termék(ek)et futár által történő kiszállítással adja át. A Szolgáltató lehetőséget biztosít elektronikus úton bankkártyával vagy SZÉP kártyával, sms pincérrel, masterpassal történő fizetésre. A kiszállításra megjelölt helyszínen készpénzzel, valamint étkezési utalvánnyal lehet fizetni. A kiszállítás átlagosan a megrendelés visszaigazolását követő 25-45 percen belül történik, amely a forgalomtól függően módosulhat.
  2. A bankkártyával és az OTP Szép kártyával történő fizetés, az OTP biztonságos felületén keresztül történik. Az OTP vásárló tájékoztatója letölthető ide kattintva.
 5. Elállás joga, módja, következményei
  1. A 1meterpizza online áruházban a feladott megrendelés nem mondható le. Kivételt képez ez alól, amennyiben Megrendelő a lemondást a rendelés feladásától számított 5 percen belül a +36-1-409-1366,+36-70-770-0376 telefonszámon jelzi. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a rendelések visszaigazolása után Szolgáltató megkezdi a teljesítést, így a módosítás, illetve lemondás Szolgáltatónak többletköltséget okoz, amelyet az Ügyfél köteles megtéríteni.
 6. Panaszkezelés
  Az Ügyfél a vásárlás során esetlegesen felmerülő panaszait az 1.7. pont alatt szereplő elérhetőségek valamelyikén teheti meg. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.
  1. Szóbeli panasz
   Az Ügyfél szóbeli panaszát a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben az Ügyfél a panaszkezelés módjával nem ért egyet vagy a panasz azonnali orvoslására nincsen lehetőség, úgy az Ügyfél panaszáról a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, és annak tartalmát egyezteti és jóváhagyatja az Ügyféllel. A jegyzőkönyv másolati példányát a Szolgáltató átadja az Ügyfélnek. A panaszt annak beérkezését követően a Szolgáltató megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontjáról a benyújtástól számított 30 napon belül indokolással ellátott választ küld.

   A panaszról készült jegyzőkönyv a következők adatokat tartalmazza:
   1. az Ügyfél neve;
   2. az Ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
   3. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
   4. az Ügyfél panaszának részletes leírása
   5. az Ügyfél által vásárolt termék cikkszáma vagy egyéb termék beazonosításra alkalmas azonosító
   6. a jegyzőkönyvet felvevő személy és az Ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
  2. Írásbeli panasz
   Írásbeli panasz esetén a panaszügyet a beérkezést követően a Szolgáltató megvizsgálja és vizsgálat eredményéről az Ügyfélnek a panasz közlését követő 30 napon belül írásbeli választ küld. Igény esetén a vizsgálat eredményéről az Ügyfelet a Szolgáltató elektronikus úton értesíti.

   A panaszt a hatályos jogszabályi előírások alapján a Szolgáltató vizsgálja meg, utasítja el, vagy orvosolja. A Szolgáltató válaszlevelében kitér a panasz teljeskörű kivizsgálásának eredményére, a panasz orvoslása érdekében tett intézkedésekre, elutasítás esetén pedig az elutasítás indokaira.

   A Szolgáltató tájékoztatását egyértelmű, közérthető indokolással látja el, melynek során egyszerű nyelvezetet használ, kerülve a jogi szakkifejezések indokolatlan használatát. A Szolgáltató törekszik arra, hogy válaszlevelében az Ügyfél valamennyi kifogására érdemi választ adjon.
  3. Panasznyilvántartás
   A panaszkezelés során következő adatokat kérheti el a Szolgáltató el az Ügyféltől:
   • Ügyfél neve
   • Ügyfél lakcíme, székhelye, levelezési címe
   • Ügyfél telefonszáma
   • értesítés módja
   • panasszal érintett termék vagy szolgáltatás cikkszáma vagy egyéb azonosító száma
   • panasz leírása, oka
   • Ügyfél panasszal kapcsolatos igénye
   • a panasz alátámasztásához szükséges, az Ügyfél birtokában lévő dokumentumok másolata
   • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat
   A Szolgáltató a panaszkezelés során az Ügyfél által benyújtott adatokat az információs és önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

   Az írásbeli panaszokat - beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is - továbbá az azokra adott válaszokat a Szolgáltató öt évig archiválja. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) a Szolgáltató leselejtezi.

   A panasznyilvántartásban rögzített személyes adatokat kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának céljából használja fel a Szolgáltató.
  4. Jogorvoslat
   Amennyiben az Ügyfél panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy az Ügyfél az alábbi hatóságokhoz és testülethez fordulhat:

   Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben szabályozott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén, fogyasztóvédelmi eljárás kezdeményezhető.
   Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
   Telefonszám: +36 1 450 2598
   Budapesti Békéltető Testület: A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, továbbá a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben békéltető testülethez fordulthat az Ügyfél
   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
   Telefonszáma: (1) 488-2131
   Fax száma: (1) 488-2186

   Amennyiben fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő Felek értékhatártól függően kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
 7. Egyebek
  1. A Szolgáltató által üzemeltetett 1meterpizza online áruház biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
  2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfélt terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
  3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.. A Szolgáltató, mint adatkezelő a jelen ÁSZF-ben rögzített tevékenysége során tudomására jutott adatokat saját maga dolgozza fel. Az adatkezelés célja: a szolgáltatás nyújtása és az ezzel kapcsolatos a Szolgáltató szerződéses jogainak és kötelezettségeinek teljesítése, látogatottsági statisztikák készítése, azaz a szolgáltatás minél magasabb színvonalú és hatékony működésének biztosítása.

   A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.
  4. Felhasználó a regisztrációval az adatkezelési szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szolgáltató adatvédelemmel kapcsolatos szabályzata itt érhető el: www.1meterpizza.hu
  5. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
  6. Jelen szerződés a Ptk. 6:82.§-a alapján elektronikus úton kötött szerződésnek minősül. A szerződés magyar nyelven jött létre.
  7. Adatkezeléssel kapcsolatos észrevételeit, panaszait az Ügyfél a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) felé teheti meg.
Budapest, 2015. december 7.
 
                          
Kosár
A kosár üres
 
0 db
0,-Ft
Étlap