A méteres pizza

A méteres pizza

Egy egész méteres pizza, egyedi dobozban. Magyarországon egyedülállóan (de még Európában is ritka)!

Frissensültek

Frissensültek

Mindig frissen készülnek, laktatóak és ízletesek!

Salátáink

Salátáink

Választható öntettel:Kapros, fokhagymás joghurtos, ezersziget.

Pizzáink

Pizzáink

Egyedi recept alapján, klasszikus normál tésztával-minden méretben, olasz vékony tésztával 32cm és 45cm-es méretben!

Saját készítésű táljaink!

Saját készítésű táljaink!

Rendkívül kiadós és gazdaságos megoldás, minden nap!

     

Adatvédelmi nyilatkozat

AdatkezelésiSzabályzat

 1. Általánosjogi közlemény


 1. Ajelen adatkezelési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)tartalmazza az 1meterpizza.hu onlineáruházban(továbbiakban: Szolgáltató vagy webáruház) megvásárolhatótermékekkel összefüggő megrendelések teljesítése és ahírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatokkezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésrevonatkozó tájékoztatást.


 1. Aweboldal (www.1meterpizza.hu)használója (továbbiakban: Felhasználó) a Szolgáltatóweboldalának megnyitásával egyidejűleg elfogadja a jelenSzabályzat feltételeit, amely folyamatosan elérhető aSzolgáltató honlapján. A Szolgáltató fenntartja magának ajogot jelen Szabályzat tartalmának megváltoztatására.


 1. ASzolgáltató kijelenti, hogy jelen Szabályzat tartalmát magáranézve kötelezőnek ismeri el.


 1. Adatkezelőmegnevezése

Cégnév:Pizza Expressz Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:1041 Budapest, Laborfalvi Róza utca 20. I. em. 5.

Telefonszám:0614091366

E-mailcím: pizzaexpresszonline@gmail.com 1. Adatkezelésselérintett személyes adatok köre


 1. AFelhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál rendeléscsak regisztráció után adható le. A regisztráció során akövetkező adatok megadása kötelező:

 • név

 • saját e-mail cím,

 • jelszó

 • pontos szállításicím (szállítási név, utcanév, házszám, település,irányítószám),

 • telefonszám

 1. ASzolgáltató weboldalán történt látogatás során rögzítésrekerül az IP cím, ezen felül az operációs rendszer és awebböngésző típusa.


 1. Szolgáltatóa weboldalán ún. sütiket (vagy cookiek-at) használ. Ezek olyanszövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy a Szolgáltatómaximális kényelmet nyújtson Felhasználónak, amikor azmeglátogatja a Szolgáltató weboldalát. Ebbe tartoznak példáula bevásárlókosárfunkciójának megjelenítésére szolgáló alapbeállításiparaméterek. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak aszámítógépen és csak a weboldal látogatásakor kerülnek át aSzolgáltató szerverére.


 1. AFelhasználó megtekintheti és kitörölheti a számítógépéntárolt sütiket, és ellenőrzése alatt tarthatja azokhasználatának módját webböngészőjének beállításainaksegítségével. Erről további információk találhatók az egyeswebböngészők súgóján keresztül. A weboldal funkciói csakkorlátozottan érvényesülnek, illetve nem elérhetők, ha aFelhasználó letiltja a sütik használatát.


 1. Szolgáltatóa neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadottadatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személyfelel. A Felhasználó e-mail címének megadásakor egybenfelelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címrőlkizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásratekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkelösszefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt aFelhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


 1. Azadatkezelés jogalapja, célja, módja


 1. Azadatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról ésaz információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.)5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkénteshozzájárulása. A hozzájárulást a Felhasználó az egyesadatkezelések tekintetében a weboldal használatával, aregisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntesmegadásával adja meg. Az Info tv. 14. § alapján a Felhasználónakbármikor joga van az adatkezeléshez való hozzájárulásátvisszavonni.


 1. ASzolgáltató a 3. pontban felsorolt adatokat elsősorban technikaiokok miatt rögzíti, mivel azok a webáruház működtetéséhezelengedhetetlenül szükségesek. Az adatrögzítés további céljaa felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikákkészítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoznyújt segítséget. A webáruházban gyűjtött személyes adatokatmás forrásból származó adatokkal a Szolgáltató nem kapcsoljaössze. Harmadikországba (külföldre) a Szolgáltató felhasználói adatokat nemtovábbít.


 1. ASzolgáltató adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapulóönkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására aszolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.


 1. Aweboldalon a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, anemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikaivéleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézetimeggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, azegészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életrevonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt aFelhasználókról.


 1. Amennyibentörvényi felhatalmazás alapján az Szolgáltató köteles amegkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annakminden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt aweboldal látogatója és igénybevevője (Felhasználó) tudomásulveszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem jogosult emelni.


 1. Fentirendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározottmegőrzési kötelezettségek teljesítését.


 1. Azadatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás,adatfeldolgozás


 1. Awebáruház adatkezelését elsősorban a Szolgáltató végzi, aFelhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató ésSzolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.


 1. Awebáruház informatikai rendszerének üzemeltetése, amegrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körébenSzolgáltató adatfeldolgozót (pl. fuvarozó vállalat, könyvelő)vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplőkadatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


 1. AFelhasználó személyes adatainak biztonsága a Szolgáltatószámára rendkívül fontos. Ezért a Szolgáltató által tároltadatokat technikai és szervezeti intézkedésekkel védelmezi, hogyhatékonyan megakadályozza azok harmadik fél által történőelvesztését és manipulálását. A Szolgáltató azonalkalmazottait, akik a személyes adatokat feldolgozzák, köti azadattitkosság, annak betartásának kötelezettsége. Személyesadatai védelme érdekében ezeket az adatokat a Szolgáltatókódolt-titkosított formában továbbítja. Felhasználó adatainakhosszú távú oltalmának biztosítására a Szolgáltató atechnikai biztonsági intézkedéseket rendszeresen ellenőrzi ésha szükséges, az adott helyen érvényes technológiai szabványhozigazítja.


 1. Felhasználójogai és jogérvényesítési lehetőségük


 1. Aregisztráció során kötelezően megadott személyes adatokkezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.Aregisztrált adatokat a Szolgáltató kérelemre törli arendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkorlesz érvényes, ha a törlési kérelmet a Felhasználó e-mailbenmegerősíti, így elkerülhető, hogy valaki szándékosan vagytévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.


 1. ASzolgáltató a Felhasználó adatmódosítással, adatkéréssel,adattörléssel, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit fogadja, éshaladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül válaszol rájuk.AFelhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel,illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársaihoz fordulhat a2. pontban elérhetőségeken keresztül.


 1. AFelhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv alapjánbíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá NemzetiAdatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelőadatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.


 1. Hírlevélküldése


 1. Felhasználóadatait a Szolgáltató felhasználhatja a Felhasználói rendeléseialapján arra, hogy e-mailben személyre szabott tájékoztatástküldjön a Szolgáltató a termékválasztékárólés egyéb promócióiról, ajánlatairól. Amennyibena Felhasználó nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatjaezt a funkciót.


 1. Awebáruházban a regisztráció mellett egyéb módon is igényelhetőhírlevél. Amennyiben a Felhasználó még nem regisztráltvásárló, akkor a nyitólapon található „Hírlevél” menüpontalatt megadhatja e-mail címét, nevét. A „X” gombraklikkelve a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató hírleveletküldjön a részére. A hírlevélre történő feliratkozás utána Felhasználó arról bármikor leiratkozhat.


 1. Linkekmás vállalatok weboldalaira


 1. Aweboldal tartalmazhat más vállalatok (pl: közösségi oldalak)weboldalaira mutató linkeket. Az ilyen linken keresztülFelhasználó által meglátogatott külső webhelyek adatvédelmiintézkedéseiért a Szolgáltató nem vállal felelősséget! Ezenkülső webhelyek adatvédelmi szabályairól a Felhasználóköteles tájékozódni.


 
                          
Kosár
A kosár üres
 
0 db
0,-Ft
Étlap